Dorm a Vic aquest estiu.
Et regalem la Clau de la ciutat!


Bases i condicions de la promoció

 

Només poden fer ús dels tiquets els visitants de Vic, majors de 10 anys, que pernoctin en un dels allotjaments turístics de la ciutat. Aquest es distribueix exclusivament als allotjaments en el moment de l’arribada. Els menors de 10 anys gaudiran de la gratuïtat als quatre espais sense necessitat de tiquet. El dret d’ús del tiquet està subjecte als aforaments i limitacions de places de cada espai. En utilitzar aquest val, el receptor accepta les condicions detallades en les bases legals d’aquesta promoció.

Clàusula tractament de dades personals

En virtut de la normativa de protecció de dades personals (Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de dades personals i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i Garantia de Drets Digitals, s’informa al les persones de contacte dels Establiments adherits a la promoció i als  participants d’aquesta  com a destinataris dels vals que les dades personals seran tractades sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Vic amb NIF P0829900J i seu a, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona).

La finalitat d’aquest tractament és la de controlar la correcta entrega i utilització d’aquests vals, essent la seva base legitimadora la prestació d’aquest Servei que implica disposar de les dades dels participants per la correcta fiscalització de la promoció.

Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones a excepció dels organismes públics competents  quan així ho estableixi la llei, sense que es realitzi cap altre tractament posterior i seran conservades d’acord amb els criteris d’arxiu aplicable.

En qualsevol cas podrà  l’interessat podrà exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’hauran de realitzar al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona) o posant-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de dades a través del correu electrònic dpdajuntament@vic.cat. Així mateix, en cas d’incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).